$7.99

Where to Buy

Սրբուհի Ռիթա համաշխարհային սրբուհի մըն է. միլիոնաւոր հաւատացեալներ անոր կը դիմեն իր միջնորդութիւնը խնդրելով իրենց հարցերուն լուծման համար: Ռիթա ճանչցուած է որպէս «անկարելի բաներու սրբուհին» ինչպէս նաեւ «անյոյս դատերու փաստաբանը»:

 

Սրբուհիին կեանքը ամբողջապէս նկարագրուած է այս աննման գիրքին մէջ, ինչպէս նաեւ իր ժամանակի քաղաքական դէպքերը, աւելի լաւ հասկնալու համար այդ շրջանի ապրելակերպը:

 

 

***

 

Սրբուհի Ռիթայի կեանքին պատմութիւնը շատ հետաքրքրական ձեւով պատմուած է այս աննման գիրքին մէջ: Երեք հազար օրինակ ծախուած, երեք անգամէ աւելի վերհրատարակուած, իզուր չէ որ «անկարելի բաներու սրբուհին» համաշխարհային համբաւով սուրբ մըն է եւ բոլորէն սիրուած ու յարգուած է:

 

Ստորեւ հաւատացեալի մը դրուատական նամակը գրքին համար:

«Գեղեցիկ եւ ներշնչող գիրք մը գրած էք Սրբուհի Ռիթայի մասին: Կ'ընդունիմ որ այս գիրքը լաւագոյն անձնական պատմութիւնն է որ երբեւիցէ կարդացած ըլլամ Ռիթայի մասին, ամբողջապէս նկարագրելով անոր կեանքը եւ տառապանքները: Մէկ օրէն կարդացի, այնքան որ հաճելի էր պատմելու ձեւը եւ ոճը:

Կրնամ ըսել որ այս «անկարելի բաներու սրբուհիին» մասին այս գիրքը մինչեւ հիմա կարդացածներուս լաւագոյնն է եւ կատարեալը:

 

Մարկի Առաքելեան

 

 

Copyright © Mardig Madenjian 2016, All Rights Reserved